Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů


Tyto zásady jsou účinné od 01.08.2020.

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje.

My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

S vašimi osobními údaji vždy zacházíme s respektem a péčí.


Užitečné pojmy

Nejdříve něco teorie. Do ochrany osobních údajů vstupují podle těchto zásad a níže uvedených zákonů určité subjekty. Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a o zrušení směrnice 95/46/ES (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů). Cílem těchto Zásad je poskytnout Účastníkům základní informace ohledně zpracování osobních údajů.

Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

Provozovatelem“ je firma LEAF LEARN s.r.o., identifikační číslo 04764684, DIČ: CZ04764684, se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, e-mail: eshop@microgreens.ai;

Osobní údaje“ jsou jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

Subjekt údajů“ je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají;

Správce údajů“ je osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách, podmínkách konkrétní smlouvy či v souhlase uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je firma LeafLearn;

Zpracovatel údajů“ je osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce;

Zpracování“ je jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, záznam, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Kategorie subjektů údajů

Subjektem údajů může být zejména:

 • zákazník firmy LeafLearn, jeho zaměstnanec či zástupce
 • obchodní partner firmy LeafLearn, jeho zaměstnanec či zástupce
 • jiná osoba, která je ve smluvním vztahu s firmou LeafLearn
 • návštěvníci webových stránek firmy LeafLearn
 • zaměstnanec firmy LeafLearn
 • uchazeč o zaměstnání u firmy LeafLearn

Provozovatel je správcem Osobních údajů. Osobní údaje mohou být dále zpracovávány provozovateli poštovních a kurýrních služeb dle volby jednotlivých Účastníků pro dodání jimi zakoupených výrobků či služeb.

Účel zpracování Osobních údajů

Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

 • z důvodů uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi Provozovatelem a Účastníkem (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a Provozovatel tak musí zpracovávat Osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), tedy např. k vedení účetnictví – jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • k marketingovým účelům, aby Provozovatel co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb a obchodní sdělení ohledně nich Účastníkovým potřebám, pro tento účel zpracování Provozovatel získává Účastníkův jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 • pro zasílání newsletterů – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat tak, že se od odběru newsletterů odhlásíte kliknutím na odhlašovací odkaz přímo v některém ze zaslaných e-mailů.
 • k ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Provozovatelem a Účastníkem, plnění zákonných povinností, které Provozovateli ze smluvního vztahu mezi ním a Účastníkem vyplývají, ochrana reputace Provozovatele jako správce webu a ochrana majetkových zájmů Provozovatele pro případné soudní spory.

Jaké osobní údaje tedy zpracováváme?

Dbáme na zásadu minimalizace osobních údajů. Zpracováváme o Vás pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme, nebo osobní údaje, které nám se svým souhlasem nad rámec nezbytně nutného zpracování vědomě poskytnete.

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje: základní identifikační údaje (jméno, příjmení, titul); pokud podnikáte IČO, sídlo, DIČ;
 • kontaktní údaje: kontaktní adresa, telefonní číslo, fax, e-mail a jiné obdobné informace;
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy v obchodním styku: bankovní spojení;
 • údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu;
 • transakční údaje a údaje o využívání našich produktů a služeb: číslo či jiná identifikace smlouvy, informace o předmětu smlouvy či plnění smlouvy, údaj o využívání našich produktů a služeb, obchodní historie;
 • údaje vyplývající z komunikace: údaje z používání našich webových stránek.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

 • Partneři, kteří pro nás zajišťují marketing a přepravu našeho zboží
 • Partneři, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webových stránek, Vašeho chování na webových stránkách a obchodních konverzí​
 • Partneři, kteří nám poskytují své služby, zajišťují pro nás technický provoz určité služby, a provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme​
 • Partneři, kteří pro nás zajišťují přímý marketing a partneři a provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat personalizovaný obsah a reklamu​
 • Orgány veřejné správy​

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné třetí straně mimo výše uvedené účely. Díky nám Vám telemarketing se slevou na energie určitě volat nebude…

Zpracování technických dat na těchto stránkách

Provozovatel automaticky sbírá a ukládá jednotlivé informace, které nám předává Váš prohlížeč o svých souborech serverových protokolů. Jsou to:

 • Typ/verze prohlížeče
 • Používaný operační systém
 • Referrer URL (stránka, která byla navštívena předtím)
 • Čas serverového požadavku
 • IP adresa

Tato data nemůže provozovatel přiřadit ke konkrétním jednotlivcům. Nejsou kombinována s jinými datovými zdroji a jsou odstraněna po provedení statistické analýzy. Data sbíráme pomocí tzv. cookies.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Slouží k zapamatování Vašich preferencí a úkonů, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference – tyto údaje pak nemusíte znovu po určitou dobu zadávat).

Webové stránky používají cookies na několika místech. Existují proto, aby byla naše nabídka uživatelsky přátelštější, účinnější a bezpečnější. Většina cookies, které používáme, jsou tzv. „session cookies“. Ty jsou automaticky vymazány na konci Vaší návštěvy. Cookies využíváme zejména proto, abychom byly schopni zkvalitnit a zefektivnit naše služby.

Cookies nijak nepoškozují váš počítač a neobsahují žádné viry. Tomu, aby byly ukládány do vašeho počítače, můžete zabránit deaktivací cookies. Návod, jak toho dosáhnout, naleznete v nápovědě vašeho prohlížeče.

Více informací o cookies, zakázání cookies

Více informací o tom, co jsou cookies, jak fungují, jak je spravovat nebo smazat, naleznete na webové stránce www.allaboutcookies.org

V nastavení některých internetových prohlížečů (Internet Explorer, Safari, Chrome) je možné nastavit zakázání cookies a dalších technologií sledování. Více možností, jak spravovat cookies je k dispozici na webové stránce www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

V případě, že se rozhodnete některé cookies zakázat, může dojít k omezení funkcionality služeb nabízených prostřednictvím naší webové stránky.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: eshop@microgreens.ai

Právo na zveřejnění

Máte právo na zveřejnění (ve smyslu toho, že je Vy osobně můžete vidět) ukládaných dat, která se týkají Vás osobně, jejich zdrojů a příjemců a účelu jejich ukládání. Zveřejnění ukládaných dat vám může být poskytnuto pracovníkem Provozovatele pověřeným ochranou osobních údajů.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Vaše data tedy budou odstraněna, jakmile bude ukončeno zpracování vaší záležitosti či vašeho požadavku, nebo jakmile nás požádáte, abychom tak učinili. Kontaktujte nás prosím písemně či e-mailem:

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník – tedy na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho vědomě uděleného souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů kliknutím na odhlašovací odkaz v některém ze zaslaných e-mailů.

Zpět do obchodu